Thông Báo

Thông báo vv mở hệ thống đánh giá rèn luyện bổ sung cho sinh viên và CVHT học kỳ 2 năm học 2020-2022

13/09/2022

Thông báo vv mở hệ thống đánh giá rèn luyện bổ sung cho sinh viên và CVHT học kỳ 2 năm học 2020-2022


TB vv Khảo sát Anh văn và Tin học tháng 12/2021 (Khảo sát online)

13/09/2022

TB vv Khảo sát Anh văn và Tin học tháng 12/2021 (Khảo sát online)


Thông báo nộp hồ sơ tất toán học phí học kỳ hè 2020-2021 đối với sinh viên thuộc diện nhận học bổng

13/09/2022

Thông báo nộp hồ sơ tất toán học phí học kỳ hè 2020-2021 đối với sinh viên thuộc diện nhận học bổng


Thông báo vv mở hệ thống đánh giá rèn luyện bổ sung cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021

13/09/2022

Thông báo vv mở hệ thống đánh giá rèn luyện bổ sung cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021


Thông Báo V/V thực hiện BHYT đợt 3 (Tháng 11/2021) năm học 2021 – 2022

13/09/2022

Thông Báo V/V thực hiện BHYT đợt 3 (Tháng 11/2021) năm học 2021 – 2022