Thông Báo

Thông báo tham gia bảo hiểm y tế đối với sinh viên

11/09/2018

Thông báo xử lý kết quả học tập NH 2017-2018

01/09/2018

Hiện tại xử lý kết quả học tập NH 2017-2018, những sinh viên bị thôi học tạm thời đã bị khóa tài khoản mydtu. Sinh viên có nguyện vọng học tiếp liên hệ văn phòng Khoa. Địa chỉ: tầng 5 - 254 Nguyễn Văn Linh ĐN hoặc điện thoại Cô Linh: 0905 72 6599 - 0903 54 6599 để được hướng dần làm thủ tục nhập học khóa sau. Khoa tiếp nhận đơn đến hết ngày 20/9/2018.


Dự kiến các lớp được mở trong học kỳ 2 NH 2018-2019

16/08/2018

Khoa thông báo để sinh viên có kế hoạch học và trả nợ kỳ đến


Thực hiện Bảo hiểm y tế sinh viên đợt I NH 2018-2019

11/09/2018

Thông báo kết quả rèn luyện kỳ I NH 2017-2018 (lần 2- có bổ sung)

11/08/2018

Sinh viên xem ký, kiểm tra và điều chỉnh (nếu có) trước 15/8/2018