Tốt nghiệp

Danh sách thi tốt nghiệp K21LKT (có thời gian và địa điểm cụ thể)

13/09/2022

Sinh viên nộp lệ phí tốt nghiệp tại P. KHTC, số 137 Nguyễn Văn Linh trước 16/5/2019


Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

13/09/2022

Danh sách khảo sát Anh văn và Tin học tháng 5-2019

13/09/2022

Phản hồi thông tin (nếu có): Xem chi tiết trên file đính kèm


Danh sách xét thi tốt nghiệp tháng 5-2019

13/09/2022

Sinh viên kiểm tra và phản hồi theo chi tiết trên file đính kèm. Sau ngày 3-5-2019 Khoa sẽ thông báo DS chính thức và lịch nộp lệ phí thi tốt nghiệp.


Thông báo đăng ký tín chỉ hè 2019

13/09/2022