Tốt nghiệp

Thông báo nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp tháng 1-2020

13/09/2022

Kết quả phúc khảo tốt nghiệp tháng 12-2019

13/09/2022

Kết quả phúc khảo tốt nghiệp tháng 12-2019


Thông báo danh sách xét công nhận tốt nghiệp và thời gian làm Lễ tốt nghiệp tháng 1-2020

13/09/2022

Danh sách xét công nhận tốt nghiệp (có đầy đủ các diện)

13/09/2022

Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin, thắc mắc liên hệ Cô Linh trước 27-12-2019


Kết quả thi tốt nghiệp - khảo sát anh văn-tin học tháng 12-2019

13/09/2022

Đã có điểm tốt nghiệp và điểm khảo sát Anh văn & Tin học tháng 12.2019 tại website của P. Đào tạo: http://pdaotao.duytan.edu.vn (Mục tốt nghiệp).