Tốt nghiệp

Lịch thi khảo sát Anh văn và tin học tháng 11-2019

13/09/2022

Chú ý: nộp lệ phí thi trước 16h ngày 22-11-2019


Lịch ôn thi tốt nghiệp tháng 12-2019 (dự kiến)

13/09/2022

Xem tập tin đính kèm


Thông báo sinh viên nộp đơn dự thi tốt nghiệp-nhận bằng và thi khảo sát

13/09/2022

Có đính kèm mẫu đơn và kế hoạch tốt nghiệp


Thông báo sinh viên nộp tiền thi khảo sát Anh văn-Tin học và các nội dung khác

13/09/2022

Thông báo này dành cho Sinh viên khóa cũ và Sinh viên tốt nghiệp sớm


Thông báo nộp chuyên đề thực tập K21- đợt 2 tháng 10 năm 2019

13/09/2022