Tốt nghiệp

Danh sách xét công nhận tốt nghiệp K21LKT (có điều chỉnh)

13/09/2022

Sinh viên xem kỹ và điều chỉnh (nếu có) liên hệ Cô Linh 0905 726 599


Danh sách xét công nhận tốt nghiệp (nhận bằng) khóa K21LKT

13/09/2022

Sinh viên xem kỹ để điều chỉnh (nếu có) trước 31/5/2019


Kết quả khảo sát Tin học và Anh văn tháng 5-2019

13/09/2022

Lịch học Quốc phòng -An ninh 2019

13/09/2022

Kết quả thi tốt nghiệp tháng 5-2019

13/09/2022