Thông Báo

Thông báo Về việc triệu tập sinh viên tham dự Lễ ra mắt Khoa Luật & Khai giảng khóa 23 Luật Kinh tế

13/09/2022

Ngày 17/11/2017 Trường Đại học Duy Tân và Ban chủ nhiệm Khoa Luật tổ chức “Lễ ra mắt Khoa Luật & Khai giảng khóa 23 Luật Kinh tế”, Ban chủ nhiệm Khoa Luật thông báo triệu tập sinh viên thuộc Khoa Luật tham dự buổi lễ


Thông báo V/v hướng dẫn thực hiện BHYT SV đợt 03 năm học 2017-2018

13/09/2022

THÔNG BÁO (V/v hướng dẫn thực hiện BHYT SV đợt 03 năm học 2017-2018)