THÔNG BÁO Về việc thay đổi lịch “Đối thoại sinh viên cấp Khoa”

27/12/2017

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi thời gian “Đối thoại sinh viên cấp Khoa”

Vì nhiều sinh viên sau khi thi kết thúc học phần đã về quê nên không thể tiến hành "đối thoại sinh viên cấp khoa" như dự kiến được, vì vậy Khoa Luật quyết định thay đổi thời gian cụ thể như sau:

1. Thành phần triệu tập: 
- Toàn bộ sinh viên khoa Luật
2. Thời gian: 8 giờ 00, ngày 05 tháng 01 năm 2018 (Thứ Sáu)
3. Địa điểm: Phòng 510, Cơ sở 03 Quang Trung
4. Trang phục tham gia
- Sinh viên Nam: Quần đen, áo sơ mi trắng.
- Sinh viên Nữ: Quần đen (khuyến khích mang chân váy đen), áo sơ mi trắng.
Thông báo này thay cho giấy mời. 
Trân trọng!