THÔNG BÁO Kế hoạch tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng tháng 12 năm 2022

12/09/2022

  • Các bạn Khóa K24 trở về trước và sinh viên tốt nghiệp trước hạn nộp đơn Xét tham dự tốt nghiệp gấp về Khoa: trước 16h ngày 16/9/2022 (Đơn xin thực tập Tốt nghiệp, xin Học phần thay thế tốt nghiệp, Xét công nhận Tốt nghiệp)
  • Đơn phải có các nhận của địa phương hoặc nơi công tác
*** Mẫu Đơn xét tham dự tốt nghiệp các bạn vào website của Khoa, mục Biểu mẫu để tải về nhé
** Đối với lớp thay thế học phần tốt nghiệp nếu đủ số lượng sinh viên mới được mở lớp.
Lưu ý: Các bạn đọc kỹ file kế hoạch tốt nghiệp tháng 12.2022 đính kèm