Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp ngành Luật và Luật kinh tế tháng 6.2022 ( có thay đổi)

24/02/2022

TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/20222
CÁC BẠN SINH VIÊN CHÚ Ý
1. Thời gian Thực tập Tốt nghiệp: 17/02 ---24/03/2022;
2. Nộp Báo cáo và nhật ký thực tập trước 15h00 ngày 28/03/2022;
3. Thời gian làm Khóa luận Tốt Nghiệp: 21/03 ---14/05/2022;
4. Các bạn sinh viên đủ điều kiện làm KLTN nhưng không làm thì nộp đơn chuyển KLTN sang Thi TN trước 17h00 ngày 18/03/2022 ( Mẫu đơn ở mục Biểu Mẫu trên Website Khoa Luật);
5. Nộp Khóa luận tốt nghiệp trước 16h30 ngày 12/05/2022;
6. Các sinh viên Tốt nghiệp sớm hoặc tốt nghiệp muộn nộp Đơn xét tham dự Tốt nghiệp ( gồm: Thi tốt nghiệp, xét công nhận Tốt Nghiệp) – Phải có xác nhận của địa Phương: trước 16h30 ngày 01/04/2022;
7. Sinh viên nộp chứng chỉ Tin học, Anh Văn ( nếu có ) về Văn phòng Khoa trước 16h30 ngày 19/05/2022. ( chỉ nộp bản Photo)

( Các bạn đọc file đính kèm)