THÔNG BÁO V/V NỘP ĐƠN THAM DỰ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12/2023 (SV K25 TRỞ VỀ TRƯỚC)

06/09/2023

Các bạn sinh viên khóa cũ, muốn tham gia thực tập tốt nghiệp và học phần tốt nghiệp đợt tháng 12/2023  thì nộp đơn xét tham dự (file đính kèm) có công chứng về khoa trước ngày 11/9/2023 để khoa tổng hợp danh sách.