THÔNG BÁO V/v nhận tiền miễn giảm học phí năm học 2021-2022

10/05/2022

THÔNG BÁO V/v nhận tiền miễn giảm học phí năm học 2021-2022

Công tác Sinh viên đã công bố quyết định miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc diện chính sách xã hội theo quy định của Trường Đại học Duy Tân năm học 2021- 2022 (Số 1446/QĐ-ĐHDT ngày 19 tháng 04 năm 2022) (xem danh sách QĐ tại website Phòng CTSV)
Nay thông báo đến các sinh viên có tên trong danh sách được nhận tiền theo quyết định đã được công bố đến phòng Kế hoạch Tài chính , số 137 Nguyễn Văn Linh để nhận tiền.
Thời gian nhận tiền: từ ngày 12/05/2022 đến hết ngày 21/05/2022 (Trừ chiều thứ bảy và ngày chủ nhật)
Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h
Buổi chiều: từ 13h đến 16h
Khi đi nhận tiền đề nghị mang theo thẻ sinh viên và CMND để đối chiếu. (Sinh viên cần xem trước thông tin của mình: đối tượng miễn giảm và số thứ tự trên danh sách kèm theo QĐ để thuận tiện khi nhận tiền)
Sinh viên vui lòng đi đúng thời gian thông báo, sau thời gian trên Phòng KHTC không giải quyết

FILE ĐÍNH KÈM