Về việc nộp tiền khảo sát Anh văn & Tin học

13/04/2021

Khoa Luật thông báo hiện đã có danh sách nộp tiền khảo sát Anh văn & Tin học, sinh viên K23 và sinh viên khóa cũ liên hệ nộp lệ phí khảo sát tại 137 Nguyễn Văn Linh.