Thông báo Mở hệ thống đánh giá rèn luyện SV học kỳ II năm học 2021-2022

06/07/2022

Thông báo Mở hệ thống đánh giá rèn luyện SV học kỳ II năm học 2021-2022

Thời gian mở hệ thông: 0h00 ngày 6/7/2022 đến 0h00 ngày 31/7/2022
CVHT đánh giá:1/8/2022 đến 20/8/2022
Các bạn sinh viên đọc kỹ thông báo và vào đánh giá rèn luyện nhé.