Thông báo công tác thực hiện khóa luận tốt nghiệp K23

17/04/2021

Khoa luật thông báo danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp và quy cách làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K23

Thời gian làm khóa luận 8 tuần từ ngày 5/4 -28/5/2021

Thời gian bảo vệ từ ngày 30/5-3/6/2021

Sinh viên xem cụ thể danh sách tên đề tài khóa luận, giảng viên hướng dẫn và quy cách làm khóa luận trong file đính kèm.