THÔNG BÁO BỔ SUNG BẰNG THPT VÀ CÁC LOẠI GIẤY TỜ KHÁC KHÓA K26

28/04/2022

Sinh viên tự lọc tên trong danh sách dưới đây, ghi "Mã hồ sơ thiếu" trong danh sách lên góc phải trên cùng giấy tờ bổ sung của mình
(Ví dụ: 102TROY-1) và nộp giấy tờ thiếu cho Ban Cán sự lớp nộp một lần, tránh nộp lẻ tẻ gây quá tải cho P.CTSV

HẠN NỘP: 20/05/2022

Nộp tại: PCTSV-108PT

Xem danh sách ở file đính kèm