Thông Báo

Kế hoạch hoạt động tháng thanh niên 2018

27/02/2018

Kết quả rèn luyện kỳ I NH 2017-2018 (lần 1)

01/02/2018

Thông báo sinh viên nhận tiền học bổng-khen thưởng

20/01/2018

Xem tập tin đính kèm-


Thông báo lịch Cố vấn học tập tại Văn phòng Khoa tuần 25 (22--28/1/2018)

20/01/2018

Sinh viên xem để dễ liên hệ khi cần


Thông báo đánh giá rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018

04/01/2018

Sinh viên xem tập tin đính kèm Chú ý hạn cuối nộp về GVCV 31-1-2018