Tốt nghiệp

Thông báo sinh viên nộp tiền thi khảo sát Anh văn-Tin học và các nội dung khác

18/10/2019

Thông báo này dành cho Sinh viên khóa cũ và Sinh viên tốt nghiệp sớm


Thông báo nộp chuyên đề thực tập K21- đợt 2 tháng 10 năm 2019

02/10/2019

Thông báo nộp đơn dự thi tốt nghiệp-thi khảo sát và nhận bằng tháng 12 năm 2019

02/10/2019

Thông báo tham dự Lễ nhận bằng tốt nghiệp-tháng 9-2019

12/09/2019

Danh sách xét công nhận tốt nghiệp tháng 9-2019

04/09/2019

Sinh viên xem kỹ, bổ sung, điều chỉnh (nếu có), gọi Cô Linh ngay 0903 546 599 - 0905 726 599