Thông Báo

Kết quả rèn luyện NH 2017-2018

07/08/2018

Sinh viên xem kỹ, điều chỉnh&bổ sung (nếu có) trước 11h ngày 11/8/2018


Lịch học An ninh Quốc phòng - hệ Liên thông - hè 2018

16/06/2018

Lịch cố vấn học tập tuần 46

16/06/2018

Khung kế hoạch NH 2018-2019

15/06/2018

Lịch học GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH K23

21/05/2018