Lịch thi

Lịch thi KTHP - hệ Liên thông - chính thức

04/10/2018

Lịch thi KTHP kỳ 1- Tuần 11 DỰ KIẾN

25/09/2018

Lịch thi KTHP kỳ 1- Tuần 9 (lịch điều chỉnh)

25/09/2018

Chuyên ngành khoa Luật: Luật dân sự 2


Lịch thi KTHP kỳ 1- Anh văn CHÍNH THỨC

25/09/2018

Lịch thi KTHP kỳ 1 - Tuần 9 CHÍNH THỨC

25/09/2018

Sinh viên đem theo thẻ dự thi khi tham gia thi