Hội thảo trực tuyến Phòng chống lao động trẻ em ở Đông Nam Á

16/06/2021

Năm Quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua trong nghị quyết năm 2019. Mục tiêu chính của Năm Quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em là nhằm kêu gọi các chính phủ triển khai những hành động cần thiết để thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) 8.7 của Liên Hợp Quốc.

Mục tiêu 8.7 kêu gọi các quốc gia thành viên triển khai các biện pháp tức thì và hiệu quả nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức, chấm dứt nô lệ hiện đại và buôn bán người, nghiêm cấm và xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất bao gồm cả việc tuyển mộ và sử dụng binh lính trẻ em, và chấm dứt lao động trẻ em dưới mọi hình thức vào năm 2025.

Ngày 21 tháng 1, lễ phát động Năm Quốc tế sẽ được tổ chức trực tuyến. Tham dự lễ phát động có sự hiện diện của ông Guy Ryder, Tổng Giám đốc ILO, bà Henriette Fore, Giám đốc Điều hành UNICEF, ông Kailash Satyarthi, người được trao giải Nobel Hòa bình, và ông Amar Lal, nhà hoạt động xã hội và cũng từng là nạn nhân của lao động trẻ em.

Trong năm nay, nhiều sự kiện sẽ được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề hiện đang tác động đến một phần mười dân số trẻ em này. Sáng kiến chung này khuyến khích các bên liên quan cấp khu vực, các quốc gia, tổ chức và các cá nhân xác định những hành động cụ thể sẽ thực hiện từ nay đến tháng 12 năm 2021 nhằm chấm dứt lao động trẻ em. Hạn cuối gửi Cam kết Hành động là 30 tháng 3. Các bên cam kết cần tư liệu hóa những nỗ lực và tiến độ triển khai cam kết trong năm bằng video, các cuộc phỏng vấn, blog và những câu chuyện về tác động của những cam kết mang lại.

Trong 20 năm qua, gần 100 triệu trẻ em đã được giải phóng khỏi tình trạng lao động trẻ em, đưa số lượng lao động trẻ em giảm từ 246 triệu năm 2000 xuống còn 152 triệu năm 2016.

“Xã hội này không có chỗ cho lao động trẻ em tồn tại. Lao động trẻ em cướp đi tương lai của trẻ và đẩy gia đình vào cảnh đói nghèo."

Đọc tiếp bài viết trong file đính kèm