TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG - CÔNG TÁC HỖ TRỢ NHÀ TRỌ CHO 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐊𝟐𝟖

08/09/2022

TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG - CÔNG TÁC HỖ TRỢ NHÀ TRỌ CHO 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐊𝟐𝟖
🌟 Bắt đầu từ ngày 05/09, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Duy Tân đã triển khai đội hình hỗ trợ tư vấn phòng trọ cho phụ huynh và học sinh đến TP. Đà Nẵng sớm để tìm phòng trọ, ổn định chỗ ở.
🌟 Quý phụ huynh và các bạn có thể đến Đại học Duy Tân, cơ sở 𝟐𝟓𝟒 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐋𝐢𝐧𝐡 để gặp đội Sinh viên Tình nguyện hỗ trợ.
👉 HOẶC liên hệ Hotline: 𝟎𝟑𝟒𝟕.𝟎𝟒.𝟎𝟒.𝟎𝟐