TB Điều chỉnh thời gian tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

22/07/2022

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thời gian tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

                                                 

Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh thời gian tuyển sinh trình độ thạc sĩ theo Thông báo số 486/TB-ĐHDT ngày 16/5/2022 đợt 1 năm 2022 như sau:

 

1. Thời gian tuyển sinh

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi, hạn cuối: 29/7/2022.

- Thời gian thi tiếng Anh: 31/7/2022.

- Thời gian xét tuyển: 06 - 07/8/2022.

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 12 - 13/8/2022.

 

7. Địa điểm nhận hồ sơ

- Ban Sau đại học,Trường Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: (0236) 3652608; Hot line: 0905.476.939

- Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn;  http://sdh.duytan.edu.vn