Thông báo vv nộp lệ phí thi tốt nghiệp năm 2021-2022 đợt tháng 12/2021

29/11/2021

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 trong giai đoạn hiện nay, Trường Đại học Duy Tân đã liên kết với Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Agribank về việc thu học phí, lệ phí qua hệ thống ngân hàng. Phòng KHTC thông báo về việc nộp Lệ phí Tốt nghiệp bao gồm: khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp và lệ phí Thi tốt nghiệp năm học 2021-2022 như sau

 1. Mức thu lệ phí tốt nghiệp: Lệ phí tốt nghiệp được giữ ổn định như năm học 2020-2021. Chi tiết đối với Khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp và lệ phí Thi tốt nghiệp năm học 2021-2022 đợt tháng 12/2021 đối với các ngành:
 • Ngành Xây dựng :                              000.000 đồng/sinh viên.
 • Ngành Xây dựng DD&CN (CSU): 800.000 đồng/sinh viên.
 • Ngành Kiến trúc (CSU) :                    800.000 đồng/sinh viên.
 • Ngành Kiến trúc: 800.000 đồng/sinh viên.
 • Ngành Thiết kế đồ họa: 800.000 đồng/sinh viên.
 • Ngành QL Tài nguyên MT: 200.000 đồng/sinh viên.
 • Ngành Công nghệ thực phẩm: 200.000 đồng/sinh viên.
 • Các ngành còn lại: 000.000 đồng/sinh viên.
 • Lệ phí thi tốt nghiệp:    000 đồng/môn thi
 1. Quy trình nộp LỆ PHÍ TỐT NGHIỆP qua tài khoản Ngân hàng:
 • Nộp tiền mặt tại tất cả các Quầy Giao Dịch của hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT (Agribank) trên cả nước
 • Hoặc Chuyển khoản:

- Nội dung: “Nộp tiền lệ phí ……  cho sinh viên (học viên)………, MSSV: ………”

- Đơn vị thụ hưởng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

- Số tài khoản:       2007 2110 400005

- Tại ngân hàng: Nông nghiệp & PTNT (Agribank) CN.Ông Ích Khiêm- Nam Đà Nẵng

 1. Thời gian nộp lệ phí:

Kể từ ngày ra thông báo cho đến trước ngày thi (bảo vệ) tốt nghiệp 03 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ) theo quy định.

 

Nay Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo đến các đơn vị liên quan: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Phòng Công tác sinh viên, các Khoa, Trung tâm, Cố vấn học tập, quý vị Phụ huynh và học viên, sinh viên để thực hiện.

            Trân trọng.