Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng 3/2021

23/04/2021

Thực hiện quyết định số 1444/QĐ-ĐHDT về việc công nhận tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021, KHoa Luật thông báo danh sách 11 sinh viên K21, K22 được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2021. Sinh viên theo dõi thông tin và thủ tục nhận bằng trong file đính kèm.

Thời gian nhận bằng từ ngày 26-29/4/2021.