Thông báo nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt tháng 11/2021

15/11/2021

Thông báo nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt tháng 11/2021

Thông báo tới các bạn sinh viên đang Thực tập tốt nghiệp. Các bạn nộp File Báo cáo thực tập và Nhật ký thực tập về Khoa trước 11h ngày 17/11/2021.Địa chỉ mail nộp: dauthiyen886@gmail.com. Trước khi các bạn nộp phải được sự đồng ý của GVHD. Còn bản cứng phải nộp về Khoa trước 17h ngày 29/11/2021. Cảm ơn các bạn.