Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp trình độ đại học vào tháng 12 năm 2021

03/10/2021

Các bạn sinh viên Khóa K23 trở về trước mà chưa tốt nghiệp chú ý:
Đã có kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2021. Các bạn lên website Khoa lấy mẫu Đơn đăng ký tham dự tốt nghiệp điền thông tin vào và xin xác nhận của phường hoặc công ty đang làm, photo sẵn các chứng chỉ GDTC và GDQP để khi có thông báo nộp về Khoa nhé.
- Thời hạn nộp đơn xin Thi tốt nghiệp:trước 17h00 ngày 19/11/2021
- Thời hạn nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp: trước 17h ngày 23/12/2021
Lưu ý:Tất cả các bạn thuộc các trường hợp sau đều làm đơn:
1. Sv về trả nợ môn thi tốt nghiệp, trả nợ môn học còn nợ, trả nợ ks anh văn, tin học.
2. SV K23 trở về trước chưa thực tập, chưa thi tốt nghiệp, chưa được công nhận TN
3. SV đang còn nợ môn mà cảm thấy tới tháng 12 sẽ thi xong có điểm.
Tất cả gửi về mail cô: dauthiyen886@gmail.com ( ghi rõ nội dung mail)

Các bạn nhớ đọc kỹ Kế hoạch tốt nghiệp đính kèm.