Đề cương ôn tập tốt nghiệp năm học 2020-2021, ngành Luật Kinh tế

06/05/2021

Khoa Luật thông báo 02 đề cương ôn tập tốt nghiệp, sinh viên K23 ôn tập theo đề cương khoa cung cấp.

Chi tiết cụ thể trong các file đính kèm.