Danh sách Sinh viên Tốt nghiệp đợt tháng 6.2022

01/07/2022

Các bạn kiểm tra điểm xếp loại. Nếu có vấn đề thắc mắc về điểm số xếp loại báo về Khoa gấp.

FILE ĐÍNH KÈM