DANH HIỆU "SINH VIÊN 5 TỐT" VÀ 02 TẬP THỂ ĐẠT DANH HIỆU "TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT" CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021 - 2022

06/01/2023

Chương trình Tuyên dương Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" tiêu biểu và "Tập thể Sinh viên 5 tốt" được tổ chức vào sáng ngày 05/01/2023 tại Hội trường Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng.

Trong 146 sinh viên toàn thành phố đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" có 85 sinh viên đạt Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" tiêu biểu và 61 sinh viên được công nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố năm học 2021 - 2022.
Trường Đại học Duy Tân có 67/146 Sinh viên đạt Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố, trong đó có 37/85 sinh viên tiêu biểu được tuyên dương.
⭐️CHÚC MỪNG 67 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐẠT DANH HIỆU "SINH VIÊN 5 TỐT" VÀ 02 TẬP THỂ ĐẠT DANH HIỆU "TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT" CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021 - 2022⭐️