THÔNG BÁO “V/v trả hồ sơ ra trường tháng 07/2022”

18/07/2022

Để thuận tiện cho việc hoàn tất thủ tục ra trường cho sinh viên, Phòng CTSV thông báo đến các khoa lịch trả hồ sơ cho sinh viên bắt đầu từ ngày 18/07/2022 theo lịch như sau:
  • 18/07/2022 Trường Y Dược
  • 19/07/2022 Viện Đào tạo Quốc tế
  • 20/07/2022 Viện Đào tạo & Nghiên Cứu Du lịch
  • 21/07/2022 Trường Ngoại ngữ - Xã hội Nhân văn
  • 22/07/2022 Trường Kinh tế
  • 23/07/2022 Trường Công Nghệ, Trường Khoa học Máy tính
Xin chân thành cảm