Thông báo VV thực hiện BHYT đợt 1 (Tháng 92021) năm học 2021 – 2022”

03/09/2021

- Mức đóng: 704.025 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ bốn ngàn, không trăm hai mươi lăm đồng chẵn).
- Thời hạn sử dụng thẻ: Từ 01/10/2021 đến 31/12/2022 (15 tháng)
- Thời gian nộp tiền: Từ 01/09/2021 đến 20/09/2021
- Sinh viên chuyển khoản theo thông tin sau:
+ Tên tài khoản: Trường Đại học Duy Tân
+ Số tài khoản: 20072110400005
+ Ngân hàng: Agribank CN Ông Ích Khiêm – Đà Nẵng
+ Nội dung nộp tiền ghi rõ: Họ tên_5 số cuối MSSV_Nộp BHYT 15T

Đề Nghị các bạn đọc kỹ thông báo đính kèm nhé.