Thông báo vv dừng tổ chức học tập trung trực tiếp

14/12/2021

Thông báo vv dừng tổ chức học tập trung trực tiếp

Hiện nay, tình hình dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp; để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống, dịch Covid - 19 cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe của học viên, sinh viên và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo như sau:
👉 Dừng kế hoạch tổ chức dạy học tập trung trực tiếp tại Trường từ ngày 17/12/2021 theo nội dung Thông báo số 2064/TB - ĐHDT ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng.
👉Tiếp tục tổ chức đào tạo trực tuyến ( online ) cho toàn thể học viên và sinh viên của Trường cho đến khi có thông báo mới.
👉 Các kỳ thi kết thúc học phần ( KTHP ) cho học viên sau đại học; thi cấp Chứng chỉ tin học quốc gia của Trung tâm Tin học, Khảo sát tiếng Anh tương đương trình độ B1 và các đợt thi của Trung tâm Huấn luyện và Khảo thí ( LTC ) tiếp tục thực hiện như kế hoạch đã đề ra.
👉Toàn trường thực hiện quét mã QR Code khi đến trường làm việc; tuân thủ 5K (Khẩu trang , Khử khuẩn, Khoảng cách, không tập trung, Khai báo y tế ) của Bộ Y tế và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng qui định của nhà Trường và các cấp.