THÔNG BÁO Về việc triệu tập sinh viên tham dự “Đối thoại sinh viên cấp Khoa”

25/12/2017

 

THÔNG BÁO
Về việc triệu tập sinh viên tham dự “Đối thoại sinh viên cấp Khoa”

1. Thành phần triệu tập:
- Toàn bộ sinh viên khoa Luật
2. Thời gian: 14h00, ngày 29 tháng 12 năm 2017 (Thứ Sáu)
3. Địa điểm: Hội trường 612, Cơ sở 03 Quang Trung
4. Trang phục tham gia
- Sinh viên Nam: Quần đen, áo sơ mi trắng.
- Sinh viên Nữ: Quần đen (khuyến khích mang chân váy đen), áo sơ mi trắng.
Thông báo này thay cho giấy mời.
Trân trọng!