Thông báo về việc khảo sát tiếng Anh và Tin học đợt 2 năm 2021

19/04/2021

Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 6/2021, trường đại học Duy Tân thông báo lịch khỏa sát tiếng Anh và Tin học đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau:

1. Khảo sát tin học thứ 7 ngày 22/5/2021

2. Khảo sát tiếng Anh chủ nhật ngày 16/5/2021

Sinh viên khảo sát nộp lệ phí tại phòng kế hoạch - Tài chính, thời gian nộp lệ phí chậm nhất đến ngày 10h00 ngày 8/5/2021.

Chi tiết xem cụ thể trong file đính kèm