Thông báo về việc khai báo ngoại trú sinh viên HKII năm học 2020-2021 (đợt 2)

16/04/2021

Thông báo đến toàn thể sinh viên khoa Luật tiến hành khai báo ngoại trú sinh viên đợt II năm học 2020-2021.

Cụ thể: sinh viên đăng nhập vào hệ thống My DTU và thực hiện theo các bước hướng dẫn để đăng ký khai báo từ ngày 20/4/2021 đến ngày 30/4/2021.

Chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm.