Thông báo về việc đăng ký môn học Tin học đại cương CS 101

10/03/2022

Hiện nay môn học Tin đại cương đã bỏ trong khung chương trình đào tạo. Nhằm tạo đk trả nợ cho sinh viên PĐT gửi Danh sách SV nợ môn Tin học Đại Cương CS 101. Vậy sinh viên nào còn nợp môn này muốn đăng ký học lại thì nộp đơn lại gấp cho Khoa trước 11h 18/03/2022.
Danh sách sinh viên nợ môn CS 101 ở file đính kèm
Cảm ơn các bạn!