Thông báo về kế hoạch tốt nghiệp tháng 12-2021

28/09/2021

Khoa xin thông báo tới các bạn sinh viên khóa K23 trở về trước đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp và các bạn Khóa K24 đã hoàn thành tất cả các học phần muốn thực tập tốt nghiệp sớm:
- Nộp gấp đơn xin thực tập tốt nghiệp về Khoa hạn cuối 17h00 ngày 30/09/2021
(Các bạn lên Website khoa hoặc trên Mydtu tải mẫu đơn Đăng ký tham dự tốt nghiệp, điền vào, ký và gửi tới mail: dauthiyen886@gmail.com. Lưu ý: lưu lại bản giấy nộp về văn phòng Khoa ngay sau khi hết giãn cách)
- Các bạn đọc kỹ văn bản đính kèm