THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT

21/03/2022

Hiện nay sinh viên K27 và các khóa đang học thể dục tập trung tại cơ sở 120 Hòa Minh Thảo. Để kịp thời cấp phát thẻ BHYT đến sinh viên Trạm Y tế trường tổ chức cấp phat thẻ BHYT tại phòng y tế phòng 121B Khu nhà A cơ sở Hòa Khánh Nam

- Sinh viên hoặc cử ngườì đại diện hoặc đem danh sách lớp đến nhận BHYT.

- Các trường hợp không đến trường xin liên hệ số điện thoại Trạm y tế 0986151552 để được cung cấp thông tin, ảnh thẻ và hướng dẫn tải App cài đặt VssID trên điện thoại Smartphone để sử dụng BHYT điện tử thay BHYT thẻ giấy.