THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT

16/02/2022

Về việc cấp phát nhận thẻ BHYT Sinh viên. Để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Trạm Y tế trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên như sau:

- Các trường hợp Sinh viên hoặc người nhận thay đến nhận BHYT:

    Đến nhận tại phòng thường trực y tế phòng 411 cơ sở K7/25QT.

- Các trường hợp không đến trường xin liên hệ số điện thoại Trạm y tế 0986151552 để được cung cấp thông tin, ảnh thẻ và hướng dẫn tải App cài đặt VssID trên điện thoại Smartphone để sử dụng BHYT điện tử thay BHYT thẻ giấy.

- Thẻ BHYT sinh viên K27 Trạm y tế cấp phát theo danh sách học thể dục tại cơ sở 120 Hoàng Minh Thảo.(trường hợp cần gấp đến phòng 411QT nhận)