Thông báo: Điểm rèn luyện sinh viên K23 Khoa Luật

11/05/2021

Khoa Luật thông báo điểm rèn luyện của sinh viên K23. Sinh viên  kiểm tra kỹ, nếu có điều chỉnh thì gửi mail đến địa chỉ: xuanphuongcq@gmail.com 15h00 trước ngày 20/5/2021.

Vì tình hình dịch bệnh nên khoa Luật chỉ giải quyết qua mail không đến văn phòng khoa. 

Lưu ý sinh viên đọc kỹ sheet màu đỏ trong file đính kèm.