THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG.

05/08/2022

Hiên nay môn Tin Đại Cương đã bỏ ra khỏi khung chuơng trình học, nay phòng đào tạo gửi danh sách sv còn nợ môn tin đại cuơng.
Vậy bạn nào đăng ký môn Tin học Đại cương thì gấp rút nộp đơn về Khoa.
Thời hạn chậm nhất đến ngày 12/08/2022 .
Sau thời gian này Khoa không giải quyết.