Thông báo các bạn xét Công nhận tốt nghiệp đợt Tháng 9.2022

07/09/2022

1. Chứng chỉ Anh Văn + Tin học ( cần xác minh ) về Khoa hết ngày 14/09/2022 , sau ngày đó sv nào nộp trễ thì cho mang lên Phòng đào tạo. Lưu ý ghi đầy đủ TT mã số SV, tên lớp, số ĐT ở mặt sau của chứng chỉ, chứng chỉ photo không cần công chứng.
2. SV khóa cũ về làm đơn đề nghị CNTN gửi về KhOa hết ngày 17/09/2022.