THÔNG BÁO Các bạn sinh sinh tốt nghiệp đợt tháng 6.2022 nhận bằng

25/07/2022

THÔNG BÁO
Các bạn sinh sinh tốt nghiệp đợt tháng 6.2022 nhận bằng
Về thủ tục nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp Tháng 6.2022
Thực hiện chỉ đạo của Trường Đại học Duy Tân, khoa Luật thông báo quy trình và thủ tục nhận bằng và bảng điểm đối với sinh viên tốt nghiệp tháng 12.2021. Cụ thể như sau:
1. Thời gian và địa điểm:: từ ngày 25/7/2022 đến 30/07/2022 tại VP Khoa
2. Quy trình hướng dẫn làm THỦ TỤC:
CHÚ Ý: Sinh viên đi ĐÚNG THỨ TỰ từ 1-->4 như sau
1. Nộp lệ phí 500.000đ tại P. KHTC và nhận PHIẾU THANH TOÁN RA TRƯỜNG, Địa điểm: số 137 N.V.Linh.
2. ĐẾN VP ĐOÀN THANH NIÊN: xác nhận vào PHIẾU THANH TOÁN RA TRƯỜNG, Địa điểm: K7/25 Quang Trung
Sổ Đoàn: Liên hệ Ban cán sự lớp để nhận (kể cả SV chưa tốt nghiệp)
3. ĐẾN P. CTSV: để nhận hồ sơ đầu vào (lúc nhập học đã nộp), Địa điểm P.108 tầng 1 - CS: CS: 209 Phan Thanh
4. ĐẾN KHOA
Địa điểm: Tầng 5- P. 502- Cơ sở: 254 Nguyễn Văn Linh nhận BẰNG+BẢNG ĐIỂM+BÌA BẰNG
(1) NỘP PHIẾU THANH TOÁN RA TRƯỜNG cho Khoa
(PHIẾU PHẢI CÓ chữ ký xác nhận của: P. KHTC+P. CTSV+VP Đoàn. SV ký tên vào phiếu)
Riêng SV diện bảo vệ phải có thêm biên nhận đã nộp khóa luận của Thư viện
(2) Ký, ghi rõ họ&tên vào sổ giao bằng
(3) Ghi thông tin cá nhân vào DS của P. QHDN
Sinh viên Trình Giấy tờ tùy thân, có ảnh+có giá trị: Chứng minh nhân dân or Giấy phép lái xe (Người phát BẰNG kiểm tra và trả lại)
(4) Sinh viên nhận Bằng+bảng điểm
Trường hợp mất BẰNG TỐT NGHIỆP: Sẽ KHÔNG CẤP lại với bất cứ lý do nào nên sinh viên chú ý lưu giữ cẩn thận (Trường chỉ cấp lại bảng sao).
Sau này xin cấp lại bảng sao và bảng điểm: liên hệ tại P. Đào tạo, tầng 2-Cs 209 Phan Thanh. Phòng 206.
Điều chỉnh bằng và bảng điểm (nếu có): Đến P. Đào tạo- P. 206 - CS 209 Phan Thanh
Nhắc lại: Lúc nhận BẰNG VÀ BẢNG ĐIỂM, sinh viên ký tên vào Sổ, nộp lại Giấy Thanh toán ra trường cho KHOA.
5. ĐẾN P. ĐÀO TẠO
Trên phiếu Thanh toán ra trường có ghi nhưng SV không cần đến P. ĐT
Lưu ý:
Trường hợp nhận thay: phải có giấy ủy quyền, có xác nhận của cơ quan thảm quyền (cấp PHƯỜNG trở lên), dù bất cứ mối quan hệ nào: cha con, vợ chồng, anh em ruột cũng phải có GIẤY ỦY QUYỀN mới được nhận thay
Khi đi nhận BẰNG + BẢNG ĐIỂM đem theo: "-PHIẾU THANH TOÁN RA TRƯỜNG (PHẢI CÓ chữ ký xác nhận của: P. KHTC+P. CTSV+VP Đoàn: mục 1+2+3 trên): và NỘP lại PHIẾU THANH TOÁN cho Khoa khi nhận bằng
- Riêng SV diện bảo vệ phải có thêm biên nhận đã nộp khóa luận của Thư viện
- Giấy tờ tùy thân, có ảnh+có giá trị: Chứng minh nhân dân or Giấy phép lái xe (Người phát BẰNG kiểm tra và trả lại ngay)
Trường hợp nhận thay: Sinh viên làm giấy ủy quyền, có xác nhận của địa phương
Trường hợp mất BẰNG TỐT NGHIỆP: Trường sẽ KHÔNG CẤP lại với bất cứ lý do nào nên sinh viên chú ý lưu giữ cẩn thận. Chỉ cấp lại bảng sao. Bảng điểm: có cấp lại. Liên hệ tại P. Đào tạo
Trường hợp Từ ngày 25/7 đến 30/7/2022 bận, không đi nhận được: Nhận tại P. Đào tạo sau theo giờ hành chính