Lịch thi kết thúc học phần các môn giai đoạn 1, Học Kỳ II tuần 37

10/05/2021

Khoa Luật thông báo lịch thi kết thúc học phần các môn giai đoạn 1, học kỳ II tuần 37

Chi tiết các môn thi trong file đính kèm.