Hướng dẫn về việc đăng ký giấy xác nhận cho sinh viên

21/09/2021

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIẤY XÁC NHẬN CHO SINH VIÊN

1. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống mydtu.
2. Chọn chức năng Đăng ký giấy xác nhận.
Chọn loại giấy mình cần ( Hoãn nghĩa vụ quân sự/ giấy vay vốn/ …)
3. Nhập thông tin theo đúng và đủ theo yêu cầu
4. Nộp đơn và theo dõi tình trạng đơn: tình trạng đơn sẽ chuyển từ: Bản trình -> Đang xử lý -> Đã phê duyệt
Sau khi đơn chuyển trạng thái Đã phê duyệt thì giấy xác nhận của sinh viên sẽ được chuyển đến địa chỉ sinh viên khai báo qua đường bưu điện.