DS sinh viên đề nghị khen thưởng năm học 2020-2021

22/12/2021

DS sinh viên đề nghị khen thưởng năm học 2020-2021

Các bạn sinh viên theo dõi kỹ danh sách và đọc kỹ thông báo. Nếu bạn nào có khiếu nại hay thắc mắc gì phản hồi về Khoa trước 11h ngày 24/12/2021

Sau thời hạn đó Khoa không giải quyết.