Danh sách sinh viên khóa K27 chưa được in thẻ sinh viên

08/03/2022

Danh sách sinh viên khóa K27 chưa được in thẻ sinh viên.

 Lý do:

- Sinh viên không up hình lên mydtu theo thông báo của trường (hiện đã quá hạn).
- Sinh viên gửi ảnh lên hệ thống mydtu không đạt yêu cầu để in thẻ.
- Sinh viên không khai báo hộ khẩu thường trú lên hệ thống.
 Các bạn sinh viên chưa làm thẻ sinh viên đến phòng Công tác sinh viên (P.108) cơ sở 209 Phan Thanh để chụp hình làm thẻ sinh viên.
Lưu ý: sinh viên phải có thẻ sinh viên trước kỳ thi kết thúc học phần giai đoạn 1.
Trân trong cảm ơn các bạn.
Danh sách các sinh viên chưa làm thẻ sinh viên trong file đính kèm.