Thông Báo

Thông báo xử lý kết quả học tập NH 2017-2018

13/09/2022

Hiện tại xử lý kết quả học tập NH 2017-2018, những sinh viên bị thôi học tạm thời đã bị khóa tài khoản mydtu. Sinh viên có nguyện vọng học tiếp liên hệ văn phòng Khoa. Địa chỉ: tầng 5 - 254 Nguyễn Văn Linh ĐN hoặc điện thoại Cô Linh: 0905 72 6599 - 0903 54 6599 để được hướng dần làm thủ tục nhập học khóa sau. Khoa tiếp nhận đơn đến hết ngày 20/9/2018.


Dự kiến các lớp được mở trong học kỳ 2 NH 2018-2019

13/09/2022

Khoa thông báo để sinh viên có kế hoạch học và trả nợ kỳ đến


Thực hiện Bảo hiểm y tế sinh viên đợt I NH 2018-2019

13/09/2022

Thông báo kết quả rèn luyện kỳ I NH 2017-2018 (lần 2- có bổ sung)

13/09/2022

Sinh viên xem ký, kiểm tra và điều chỉnh (nếu có) trước 15/8/2018


Thông báo hạn cuối đăng ký tín chỉ kỳ 1 NH 2018-2019 (lần cuối)

13/09/2022

Sinh viên chú ý: Lịch đăng ký/Hủy đăng ký chung tín chỉ kỳ 1 NH 2018-2019: từ ngày 26/6/2018 đến hết ngày 18/82018 Đến nay đã gần hết hạn nên sinh viên phải kiểm tra lại môn học mình đã đăng ký trên mydtu để kịp thời xử lý các tình huống sai sót, sau ngày 18/8/2018 phần mềm sẽ khóa, không được thao tác nữa.