Thông Báo

Thông báo thay đổi giảng viên Cố vấn học tập

13/09/2022

Để thuận tiện trong công tác cố vấn học tập, ngày 08/12/2017 Hiệu trưởng đã ký quyết định số 4278/QĐ-ĐHDT về việc thay đổi giảng viên cố vấn học tập các lớp thuộc Khoa Luật như sau (có file đính kèm) Ban các sự các lớp thông báo về lớp được biết, trong tuần tới các thầy cô sẽ sắp xếp gặp lớp.


Lịch gặp Sinh viên của GV Nguyễn Thị Thu Hồng

13/09/2022

Lịch gặp Sinh viên của GV Nguyễn Thị Thu Hồng: từ 7h đến 11h sáng ngày 12/12/2017 và chiều từ 13h đến 17h tại văn Phòng Khoa, P. 503- CS 254 Nguyễn Văn Linh


Lịch làm việc của Thầy Nguyễn Văn Phụng

13/09/2022

Lịch làm việc của Thầy Nguyễn Văn Phụng: Sáng ngày 8-12-2017 Thầy Phụng làm việc tại Văn phòng Khoa. Phòng 503- CS 254 Nguyễn Văn Linh. Khoa thông báo để sinh viên biết liên hệ Thầy tư vấn về vấn đề học tập.


Lịch đăng ký môn học HỌC KỲ 2 năm học 2017-2018

13/09/2022

Lịch đăng ký môn học HỌC KỲ 2: Thời gian đăng ký: từ ngày 13/12 đến hết ngày 03/1/2018 Sau 20/1 sẽ không được phép hủy môn. Lịch học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 02/01/2018


Thông báo lịch nghỉ tết của Sinh viên

13/09/2022

Khoa thông báo Lịch nghỉ tết Nguyên Đán của Sinh viên: nghỉ từ 08/2/2018 đến hết ngày 23/02/2018 (Dương lịch)