Lịch thi

LỊCH THI KTHP HỌC KỲ HÈ - TUẦN 49--50 (CHÍNH THỨC)

13/09/2022

LỊCH THI KTHP HỌC KỲ HÈ - TUẦN 49--50 (CHÍNH THỨC)


Lịch thi KTHP học kỳ hè 2021-2022 (dự kiến)

13/09/2022

Lịch thi KTHP học kỳ hè 2021-2022 (dự kiến)


Lịch thi KTHP GD2 HK2 2021-2022 ( thi ghép his 339)

13/09/2022

Lịch thi KTHP GD2 HK2 2021-2022 ( thi ghép his 339)


LỊCH THI KTHP GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ II - TUẦN 43--45 (CHÍNH THỨC)-SV thi ghép do sự cố

13/09/2022

LỊCH THI KTHP GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ II - TUẦN 43--45 (CHÍNH THỨC)-SV thi ghép do sự cố


Lịch thi KTHP GD2 HK2 2021-2022 (chính thức) tuần 43-45

13/09/2022

Lịch thi KTHP GD2 HK2 2021-2022 (chính thức) tuần 43-45